ΔΕΥΑΚ: Ευχαριστήριο στον Αντιδήμαρχο Ελειού – Πρόννων

ΔΕΥΑ

ΔΕΥΑ.

Προς κ. Καμπίτση Βασίλειο Α/ρχο Ελειού – Πρόννων

Αγαπητέ Αντιδήμαρχε,

Με την παρούσα επιστολή θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε για τις ενέργειες που κάνατε προκειμένου να παραχωρηθεί στη Δημοτική Επιχείρηση ΄Υδρευσης – Αποχέτευσης Δήμου Κεφαλλονιάς, έκταση 150 τ.μ. από κάτοικο του Πόρου, ο οποίος θέλει να κρατήσει την ανωνυμία του.

Με την παραχώρηση αυτή, μας δώσατε την ευκαιρία να ξεκινήσουμε ένα έργο που θα ικανοποιήσει ένα πάγιο αίτημα των κατοίκων της περιοχής «Κολοκάσι» Πόρου, και θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη υδροδότησή της.

Ως πρόεδρος της ΔΕΥΑ Κεφαλλονιάς, σας εκφράζω την προσωπική μου ευγνωμοσύνη καθώς και των μελών του Δ.Σ., αφού με τις ενέργειές σας και την ευγενική χειρονομία του δωρητή, μας επιτρέψατε να επιλύσουμε ένα χρόνιο πρόβλημα και να συμβάλλουμε στην ανάπτυξη της περιοχής.

Με εκτίμηση,

Ο Πρόεδρος

Κουνάδης Σπυρίδων

email