Τα επώνυμα των Κεφαλλήνων

Κεφαλληνία

Κεφαλληνία

’Επί τῶν ἐπωνύμων τῶν κατοίκων τῆς Κεφαλληνίας παρατηρεῖται ὃτι το τέταρτον περίπου τοῦ ἀριθμού αὐτῶνλήγει εἰς ᾶτος και ὂτι μέγας ἀριθμός τῶν μή φερόντων τήν κατάληξιν ταύτην σχετίζεται πρός τά ὀνόματα τῶνχωρίων τῆς νήσου τα λήγοντα είς ᾶτα, τῶν ὀποίων χρησιμεύουσι καί ὡς ἐθνικά.

’Αμφότεραι δ’ αί καταλήξεις αὗται εἶναι λείψανον τῆς ἐπί της νήσου ἐπί πολλάς ἑκατονταετηρίδας ἀπό τῆς πτώσεως τοῦ Βυζαντινοῦ κράτους ξενικῆς κυριαρχίας και ἐγκαταστάσεως ἐν αὐτῇ οἰκογενειῶν ἐξ ’Ιταλίας.

Παρατηρητέον δέ ὡς πρός τά ἐπώνυμα ὃτι ἐν Κεφαλληνίᾳ ὡς ἐκ τῆς ὑπάρξεως πολυαρίθμων κατοίκων φερόντων τό αὐτό ἐπώνυμον ὡς εἶναι τα Τιπάλδος, Μεταξᾶς, Αντίπας, Ζερβός, Σβορῶνος, ῍Αννινος, Καλλιγᾶς κτλ. προστίθεται καί παρεπώνυμον πρός διάκρισιν τῶν ὁμωνύμων κατά το ἐπώνυμον οἰκογενειών.

Οὕτω πολλοί Τιπάλδοι διακρίνονται διά τῆς προσεπωνυμίας Πρετεντέρης, Φορέστης, Ποβερέτος, Κοζάκης, πολλοί ῎Αννινοι δια της προσεπωνυμίας Πετρᾶτος, Θεοτοκᾶτος, Φράγκος, ‘Ροδοθεᾶτος, πολλοί Ζερβοί διά τῆς ’Ιακωβᾶτος, Κοψαχείλης, κτλ.

Πολλά τῶν προσεπωνύμων τούτων σύν τῷ χρόνῳ κατήντησαν κύρια ἐπώνυμα καί ὑπό ταῦτα και μόνον ὀνομάζονται οι φέροντες ταῦτα και ὑπογράφουσι. Τῶν προσεπωνύμων τούτων τά πλεῖστα φέρουσι τύπον ἑλληνικόν ὡς Βοργιᾶς, ’Οκρωρᾶς, Στραβόλαιμος, Λιανός, Γενατᾶς, Καλός, ‘Ροδοθεᾶτος κτλ. ἄλλα δέ καί ταῦτα εἰσι τά ὀλιγώτερα, τύπον ξενικόν ὡς Λοβέρδος, Δανελᾶτος, Πρετεντέρης, Ποβερέτος, Μαρκαντωνᾶτος, Λουρεντζᾶτος, Φορέστης κτλ.

‘Η τοιαύτη πληθύς τῶν προσεπωνύμων ἀπαντᾷ καί ἐν ’Ιθάκῃ.

Τά ἐν τῷ κατωτέρῳ ὀνομαστικῷ καταλόγῳ ἐντός παρενθέσεως ἐπώνυμα ἐξέλιπον τῆς νήσου, τῶν φερόντων ταῦτα ἤ ἐκλιπόντων ἐντελῶς ἤ ἀποδημησάντων ἀλλαχοῦ.

Κατάλογος ἐπωνύμων.

Α ’Αβάσταγος ’Αβλάμης ῎Αβλιχος

’Αγγελᾶτος ’Αγγελῆς ’Αγγούριας ’Αγούδημας

’Αγραπίδης ’Αδαμόπουλος ’Αδηλίνης ’Αθανασᾶτος

’Αθανάσιος ’Αθανασούλης ’Αλαβεντοῦρος ’Αλεξανδρᾶτος

’Αλεξανδρόπουλος ’Αλεξᾶτος ’Αλέπορος ’Αλιφόνσος

’Αλιβιζᾶτος ’Αλιπράντης ’Αλισανδρᾶτος ’Αλισαφᾶτος

’Αλοϊζᾶτος ’Αλύπιος ’Αλφονσᾶτος ’Αλφόνσος

’Αμαραντίνης ’Αμιραλῆς ’Αμίτσης ’Αμούργης

’Αμπάτης ’Αμπατιέλος ’Αναγνωστᾶτος ’Αναλυτής

’Αναστασᾶτος ’Ανδρεᾶτος ’Ανδρεοδίτης ’Ανδρίτσης

’Ανδρουτσᾶτος ’Ανδροῦτσος ’Ανδρωνᾶς ’Ανεμογιάννης

῎Ανθης ’Αννέτης ’Αννιᾶς ῎Αννινος

’Αντζουλακᾶτος ’Αντζουλᾶτος ’Αντίπας ’Αντωνακᾶτος

’Αντωνάκος ’Αντωνᾶτος ’Αντωνελᾶτος ’Αντωνέλλος

’Ανυφαντής ’Απέργης ’Απολλωνᾶτος ’Αποστολᾶτος

’Αραβαντινός ’Αρακλεισιᾶνος ’Αρβανιτάκης ’Αρβανίτης

’Αργυρᾶτος ’Αργυρός ’Αρδαβάνης ’Αρετᾶτος

’Αρκαδιανός ’Αρμοδότος ’Αρσένης ’Αρτελάρης

’Αρτινός ’Ασάνης ’Ασκητής ’Ασπρογέρακας

’Ατσάρος Αὐγερινός ’Αυγουστᾶτος Αὐγουστινιᾶτος

’Αφάντος

*

Β Βαβάσης Βαγγελᾶτος Βαζίγος

Βαϊονίτης Βαλᾶτος ( Βαλδέζης ) Βαλδεσέρας

Βαλεντῆς Βαλέντος Βαλερής Βαλεριᾶνος

Βαλιανᾶτος Βαλιάνης Βαλιᾶνος Βαλλιέρης

Βαλσαμάκης Βαλσαμῆς Βάλσαμος Βαλτιτιάρης

Βανδῶρος Βαπτιστᾶτος Βαρδαραμᾶτος Βαρθολομᾶτος

Βαρθολόμος Βάρλας Βάρος Βαρούχας

Βαρτελᾶτος Βασιλᾶτος Βασιλιᾶς Βασιλόπουλος

Βέγιας Βεδές Βεκατὼρος * Βελάρδος

Βελεντῆς Βελιανίτης Βελισσαρᾶτος Βενιερᾶτος

Βενιέρης Βεντουρᾶτος Βεντουργιέρης Βεντοῦρας

Βεργᾶτος Βεργωτῆς Βερέτας Βερναδᾶτος

Βερονίκης Βερτεούρης Βερτζῶτος Βικᾶτος

Βιλάνδος Βιολαντῆς Βιολᾶτος Βιτσεντσᾶτος

Βιτωρᾶτος Βλαντῆς ( Βλαστός ) Βλαχογιαννᾶτος

Βλάχος Βλαχούλης Βόγκας Βοθρωντός

Βολτέρας Βόντας Βοντιτσιᾶτος Βοργιᾶς

Βουῆς Βουλισμᾶς Βουνιτσᾶνος Βούρβαχης

Βούλτεψης Βουτσινᾶς Βρανᾶς Βρετός

Βρυσούλης Βρυώνης Βυζάντιος Βυζίρης

Βῶρος

*και Μπεκατώρος

*

Γ Γαβριελᾶτος Γαβρίλης Γαζῆς

Γαλᾶνος Γαλάτης Γαλιατσᾶτος Γαλιατσῆς

Γαρμπῆς Γασπαρᾶτος Γασπαρινᾶτος Γέμος

Γεννατᾶς Γερακάρης Γεράκης Γερασιμᾶτος

Γερμενῆς Γερολυμᾶτος Γεροντῆς Γερουλᾶνος

Γεωργᾶνος Γεωργαντήρης Γεωργᾶτος Γεωργίνης

Γεωργίτσης Γεωργόπουλος Γεωργουλῆς Γιακουμᾶτος

Γιαμπανᾶς Γιαννάκης Γιαννᾶς Γιαννᾶτος

Γιαννελῆς Γιαννικάκης Γιαννικώστας Γιαννουλᾶτος

Γιαννούλης Γιουλᾶτος Γκελάρδος Γκελές

Γκεντίλης Γκεντιλίνης (Γκιόστρος) Γκιόλμας

Γκολφινόπουλος Γλοσκώφ (Γόμπος) Γονατᾶς

Γονῆς Γοργορίνης Γουζῆς Γουλιμῆς

Γραικούσης Γρατσιᾶτος Γρέζης Γρηγορᾶτος

(Γρηγορίνης) Γρηγορόπουλος (Γρίλης) Γρίντας

Γρουζῆς (Γρύλλος)

*

Δ Δαβενέζιας Δαλμανιέρος Δαμουλιὰνος

(Δαμωδός) Δαναλᾶτος Δανάλης Δανᾶτος

Δάνδολος Δανελᾶτος Δαρᾶτος Δαριᾶτος

Δαούσης Δαυῆς Δεγαλλέτος Δελλακᾶς

Δελάλης Δελλαδέτσιμας Δελλαπόρτας Δεμουτσάντος

Δεμπονέρος Δενδρινός Δεπούντης Δερβίζης

Δερές Δεσαλέρνος Δεσάντης Δεσίλας

Δεστούνης Δετορέλης Δευτεραῖος Δευτερᾶτος

Δεφαράνας Δημᾶτος Δημησιᾶνος Δημητρᾶς

Δημητρᾶτος Δημουλᾶς Διακᾶτος Διακρούσης

Διαμαντᾶτος Διαμαντῆς Διατσεντᾶτος Διβάρης

Δίλαλος Διονᾶτος Διονυζᾶτος Διονύζης

Διονυσᾶτος Δίπλας Δόβας Δοκορός

Δομένικας Δοναδᾶτος Δορᾶτος Δόριζας

Δοτορᾶτος Δραγκονόρης Δραγόνας Δρακᾶτος

Δρακοντοειδής Δρακόπουλος Δροσόπουλος Δρόσος

*

Ε ’Ερνικός ῞Έρτσος Εὐαγγελᾶτος

Εὐθυμιᾶτος

*

Ζ Ζαγορίτης Ζακυνθινός Ζαμάνης

Ζαμπάφτης Ζαμπέλης Ζαπάντης Ζαφειρᾶτος

Ζαφείρης Ζαχαρᾶτος Ζαχαρίας Ζάχος

Ζεππᾶτος Ζερβός Ζευγιός Ζησιμᾶτος

Ζιμπιλάκης Ζόλος Ζούλας Ζύγουρας

 

Θ Θεοδοσᾶτος Θεοδόσης Θεοδωρακᾶτος

Θεοδωρᾶτος Θεοπεντᾶτος Θεοτοκᾶτος Θεοφανᾶτος

Θεοφιλᾶτος Θεοχαρᾶτος Θηνιάτης Θιακός *

Θωμᾶς Θωμᾶτος

*εξ Ιθάκης

*

Ι ’Ιακωβᾶτος ’Ιγγλέσης ’Ιωαννᾶτος

*

Κ Καβαλλιερᾶτος Καββαδίας Καγκάδης

Κάγκας Καγκελλάρης Κακαρούμπας Κάκιας

Κακονύκτης Κακουρᾶτος Κακούρης Καλαβίτης

Καλάβριας Καλαμποκᾶς (Καλαποδιάρης) Καλαφάτης

(Καλέργης) Καλιακούδης Καλιβοκᾶς Καλιμάνης

Καλίτσης Καλλιγᾶς Καλλινακᾶτος Καλλίνικος

Καλογερόπουλος Καλογηρᾶς Καλογηρᾶτος Καλόγηρος

Καλομαρᾶς Καλομοίρης Καλός Καλούκας

Καλούρης Καμινάρης Καμηλιέρης Καμπίτσης*

Καμήλος Κάμπαλος Καμπανός Κανάκης

Καναλᾶτος Κανατσέλης Κανέλης Κανονᾶς

Κανταρέλας Καούρης Καπαγιαννᾶτος Καπᾶτος

Καπατσόρης Καπέλλης Καπιτσῆς Καπιτσόλης

Καπόνης Καραβᾶς Καραβέλας Καραβίας

Καράλης Καραμπᾶτος Καραμπουρνιώτης Καρανδινός

Καραντζᾶς Καρᾶς Καρδάκης Καρδαρᾶς

Καρκαβέλας Καρλῆς Κάρλος Καρναβᾶς

Καρούζας Καρουσᾶτος Καροῦσος Καρύδης

Κασιμάτης Κασκάνης Κασσανδρινός Καστελλιᾶνος

Καστρινός Καταιβάτης Κατάνιας Καταρέλος

Κατηφόρης Κατραβᾶς Κατσαΐτης Κατσαμάνης

Κατσαμπούρης Κατσούνης Κατσαρός Κάτσενος

Κατσιάλος Κατσιβέλης Κατσίγερας Κατσικογιάννης

Κατσιλίνης Κατσινᾶτος Κατσούρης Καψάλης

Καψαμπέλης Καψοκώλης Καψονόρης Κεκᾶτος

Κεμπερῆς Κεφαλᾶς Κιντιλίνης Κίτσαλης

Κλαδᾶς Κλαουδᾶτος Κλήμης Κληρονόμος

Κλοζορῆς Κλονῆς Κλουδάκης Κόγκος

Κοζάκης Κοζανιτᾶς Κοζάτσας Κόκκαλης

Κοκκινᾶτος Κοκκίνης Κόκκινος Κοκκολᾶτος

Κοκκόλης Κοκκόσης Κολαΐτης Κολέντης

Κολιαντώνης Κολοκοτσᾶς Κολόμβος Κολόνιας

Κολόρης Κολυβᾶς Κολλύρης Κόμης

Κόμητας Κομητόπουλος Κομινᾶτος Κομινός

Κομποθέκρας Κονιδάρης Κονταρᾶς Κονταρίνης

Κοντογιαννᾶτος Κοντογιώργης Κοντογούρης Κοντολέων

Κοντομίχαλος Κοπελίτσης Κορέσης Κοριαλένιος

Κορισιᾶνος Κορκός Κορνελᾶτος Κορνέλος

Κορονάκης Κορονιός Κοσμᾶτος Κοσμετᾶτος

Κοτσιφῆς Κοτσομύτης Κουβάτσος Κουγιανός

Κουκουρᾶτος Κουλάτσος Κουλουμπαρίτσης Κουλουμπῆς

Κουλούρης Κουμαριώτης Κουμᾶτος Κουμεντέρης

Κουμοῦδος Κουνάδης Κουντούρης Κούπας

Κουρᾶτος Κουρβισιᾶνος Κουρῆς Κουρκουμέλης

Κουρκουσάκης Κούρνιλης Κουρούκλης Κούρτελης

Κούρτσουλας Κουσουμπρῆς Κουστουμπάρδης Κουταβᾶς

Κουταλᾶς Κουτουφᾶς Κουτροκόης Κουτρούλης

Κουτσᾶτος Κουτσαύτης Κούτσης Κουτσουμπῆς

Κοψίνης Κρασσᾶς Κρεμμύδης Κρητικός

Κροῦσος Κυπριώτης Κυράγγελος Κυριακᾶτος

Κυριακόπουλος Κυρίτσης Κύτικας Κωνσταντακᾶτος

Κωνσταντάκης Κωνσταντάτας Κωνσταντᾶτος Κώπας

Κώστας Κωστᾶτος Κωστῆς Κωστόπουλος

*και Καμβίσης

*

Λ Λαγάκης Λαγγούσης Λαδᾶς

Λαδικός Λαζαρᾶτος Λαζαρῆς Λάλης

Λάλιας Λάμαρης Λαμπᾶτος Λαμπίρης

Λαμπρινᾶτος Λαμπρινός Λάμπρος Λάντος

Λαπάκης Λασκαρᾶτος Λάσκαρης Λαυράγκας

Λεβαδίτης Λεβενιώτης Λέβης Λεγᾶτος

Λεκατσᾶς Λέλος Λέντσης Λευκαδίτης

Λευκόκοιλος Λευκόπουλος Λευτερᾶτος Ληξουργιωτᾶτος

Λιᾶτος Λιβαδᾶς Λιβαθηνόπουλος Λίβανος

Λιβιερᾶτος Λιβιέρης Λικιαρδόπουλος * Λιμπερᾶτος

Λιμπίδης Λιναρδᾶτος Λινάρδος Λιόκης

Λιονᾶτος Λιοσᾶτος Λιοπύρης Λοβέρδος

Λογαρᾶς Λοΐζος Λορεντζᾶτος Λουβερδῆς

Λουβέρδος Λούζης Λουκάκης Λουκᾶτος

Λουκέρης Λουκίσσας Λουράντος Λουρδᾶς

Λουρεντζᾶτος Λουριώτης Λυγκούρης Λυκούδης

Λυπιᾶτος

*και ‘Ρικιαρδόπουλος

*

Μ Μαγγίνας Μαγδαλινός Μαγκλαβέρας

Μαγουλᾶς Μαζαράκης Μάζης Μαθεᾶτος

Μακῆς Μακρῆς Μαλάκης Μαλασπίνας

Μαλαταρᾶς Μαλιαγρός Μαλιόρης Μαλισιᾶνος *

Μανδαλβᾶνος Μανέντης Μάνεσης Μανέτας

Μανιᾶς Μανουβέλος Μαντᾶς Μαντελένης

Μαντέλλης Μάντζαρης Μαντζουρᾶτος Μαντζαβινᾶτος

Μαντζαβίνος Μαντίνης Μάντουκας Μανωλᾶτος

Μαραβέγιας Μαρᾶτος Μαργαρίτης Μαργέτης

Μαρέντος Μαρινάκης Μαρινᾶτος Μαρίνης

Μαρῖνος Μαρκαντωνᾶτος Μαρκαντώνης Μαρκᾶτος

Μαρκεσίνης Μαρκέτος Μαρκόπουλος Μαρκότος

Μαρμαρᾶς Μαρούλης Μαρτσέλος Μάσσας

Μαστρόκαλος Ματαράγκας Ματθαῖος Ματιᾶτος

Ματιός Μάτουκας Ματσούκης Μαυρίκης

Μαυρογιάννης Μαυροειδής Μαυροκέφαλος Μαυρομμάτης

Μαῦρος Μεγαδούκας Μεγαλογένης Μέγκουλας

Μέης Μελᾶς Μελέτης Μελιδόνης

Μελισσαρᾶτος Μελισσηνός Μελισσιᾶνος Μενάγιας

Μενεγᾶτος Μενεγῆς Μέντες Μεντῶρος

Μέργιανος Μερκούρης Μεσάρης Νεσήρης

Μεσολουρᾶς Μεσσήνης Μεταξᾶς Μεταξᾶτος

Μήλας Μηλᾶτος Μηλιαρέσης Μηλιόνης

Μηλιόρης Μηνᾶς Μηνετᾶτος Μηνέτος

Μηνιάτης Μήντζης Μητάκης Μιγκάρδος

Μικελᾶτος Μίνης Μινῶτος Μισελουρᾶς

Μιχαλᾶτος Μιχαλίτσης Μιχαλιτσιᾶνος Μιχελῆς

Μοθωνιός Μοκανιᾶς Μολεζίνης Μολφέτας

Μομφερρᾶτος Μονιᾶς Μονοκροῦσος Μονόπολης

Μοντεγιάννης Μόντες Μοντεσάντος Μόρδος

Μορέζης Μορτσέας Μοσχονᾶς Μοσχόπουλος

Μουδῆλος Μουλτρεζῖνος Μουργέλης Μουρελᾶτος

Μουρίκης (Μουσουλιάρης) Μουσμούτης Μουσούρης

Μουστάκης Μουτζούλης Μουτουβός Μπαζᾶς

Μπαζίγος Μπαζίνος Μπαλαρῆς Μπάλας

Μπαλδεσέρας Μπάλδος Μπαλτσαβιᾶς Μπαμπούρης

Μπάξας Μπαξιβάνης Μπαράκος Μπαρδῆς

Μπαρμπάτης Μπαρτῆς Μπαρτσούκας Μπασιᾶς

Μπάτας Μπατιστάκης Μπατιστᾶτος Μπάτσης

Μπεβερᾶτος Μπεκατῶρος Μπελέλης Μπελίτσης

Μπελόνιος Μπενᾶτος Μπενέζης Μπενετᾶτος

Μπένος Μπέουλας Μπερβεράκης Μπέργιος

Μπερδεμπές Μπερδούσης Μπέρης Μπερλάκης

Μπετσάκης Μπέτσης Μπιάζος Μπικῆς

Μπίνης Μπίρης Μπλέσας Μπογιές

Μποζᾶς Μποζίκης Μπόκιος Μπονᾶνος

Μπονᾶς Μπονίκος Μπόνος Μποντεγίνης

Μπορτολᾶτος Μποῦζος Μπουμπούλης Μπουρδέτος

Μπούρης Μπουρκᾶς Μποῦρος Μπούτσικας

Μποῦσκος Μπούχειλος Μπριάμος Μπρούμης

Μυλωρᾶς Μυρτίλλος Μωραίτης Μωρᾶτος

Μωϋσῆς

*εξ ‘Ομαλῶν

*

Ν Ναστᾶτος Νεόφυτος Νεοχωρίτης

Νεστωρᾶτος Νέτης Νικᾶτος Νικολᾶτος

Νικολετᾶτος Νικολοβιένης Νίκος Νιφορᾶτος

Νοβόγιας Νοδαρᾶτος Νοδάρος Νόμπολης

Ντελᾶτος Ντίνος Ντονάδος Ντούνης

*

Ξ Ξένος Ξενόφιλος Ξηδάκτυλος

Ξυγκάκης Ξυδιᾶς

*

Ο ’Οκτωρᾶτος ’Ολιβιέρης ‘Ορκουλᾶς

’Ορλαντᾶνος ’Ορτέγας ’Ορτεντζᾶτος ’Ορφανός

*

Π Παβιέλος Παγγέφας Πάγκαλης

Παγκόης Παγουλᾶτος Παγώνης Παζίγος

Παλιατσάρας Παλιμέρης Παλιός Παλιτραμῆς

Παλούμπης Παναγᾶτος Παναγιωτᾶτος Πανᾶς

Πανόριος Πανούρης Πανταζᾶτος Πανταζῆς

Παντελᾶτος Παντελέως Παντελιός Παντούλης

Παντρουβής Παξινόπουλος Παπαγεωργόπουλος Παπαγιαννᾶτος

Παπαγρηγορᾶτος Παπαδᾶτος Παπαδημᾶτος Παπαδημητρᾶτος

Παπαζαφειρᾶτος Παπαθερόπουλος Παπαθοδωρᾶτος Παπαθωμᾶτος

Παπαλασκαρᾶτος Παπαλάρδος Παπαλεξανδρᾶτος Παπαλεξᾶτος

Παπαμαρκᾶτος Παπανελόπουλος Παπασπυρᾶτος Παπαναστασᾶτος

Παπανικολᾶτος Παπαντωνᾶτος Παπασταματᾶτος Παπαστελλᾶτος

Παπαστεφανᾶτος Παπαφλωρᾶτος Παπούρης Παπύρης

Παραμερίτης Παραμπαστιᾶς Παρασκευᾶς Παρασκευᾶτος

Παργινός Παρέντης Παρηγόρης Παρθενᾶτος

Παρίσης Παρτίδος Πασαλιμανιώτης Πασαρᾶς

Πάστρας Πασχάλης Πάσχος Πατρίκιος

Πάτσαρης Παυλᾶτος Παυλῆς Παυλογεωργᾶτος

(Πέζαρος) Πεκατῶρος Πελεγρῖνος Πελεκούδας

Πεντόγαλλος Περαρῆς Περάτης Περδικάρης

Περδίκης Περιβολάρης Περιστιάνος Περλιγῆς

Πεστάνας Πεταλούδης Πετεινᾶτος Πετρᾶτος

Πετρίτσης Πετροῦτσος Πετσάλης Πεφάνης

Πήλικας Πιερρᾶτος Πικόνης Πιλάλης

Πινιατόρος Πιτσαμᾶνος Πιτσινᾶς Πιτσινίγος

Πνευματικᾶτος Ποβερέτος Πόγγης Ποδαρᾶς

Ποδηματᾶς Πολάκης Πόλης Πολίτσης

Πολλάνης Πολλᾶτος Πολύδωρος Πολυκαλᾶς

Πολυμέρης Πολυχρονᾶτος Πομόνης Πόπορος

Ποταμιᾶνος Πουλάκης Πουλαρᾶς Ποῦλος

Πρεβεζιᾶνος Πρεντᾶνος Πρετεντέρης Προβολισιᾶνος

Προλόπης Πρόντζας Πρωτολάτης Πρωτομάστορας

Πυλαρινός Πυργιώτης Πῶλος

*

Ρ Ραζᾶτος Ραζῆς Ραΐσης

Ραλλᾶτος Ράλλης Ρασιᾶς Ρατσιᾶτος

Ραυτόπουλος Ρεγγίνης Ρεμούντης Ρεμοῦντος

Ρένεσης Ρεπάρος Ρεπούσης Ρηγᾶτος

Ρηγγίνης * Ρίκος Ρισιάνος Ριφιώτης

Ροδοθεᾶτος Ρόζας Ροκανᾶς Ρόκος

Ροσόλυμος Ροτιάνης Ρουμαντζᾶς Ρουμανός

Ρουμελιώτης Ρουμπᾶτος Ροῦσος Ρουχωτᾶς

Ρωμάνος

*και Ρεγγίνης

*

Σ Σάββας Σαβράμης Σαγκβινᾶτζος

Σακκᾶτος Σαλβατῶρος Σαμικός Σαμόλης

Σαμούρης Σανσόνιος Σαούλης Σαρλῆς

Σάρλος Σβέτσος Σβορῶνος Σγοῦρος

Σδρίν Σεμιτέκολος Σεντῆς Σεντονᾶς

Σέρβος Σεργιᾶτος Σερδῆς Σερεμέτης

Σικελιανός Σιλιβέρδης Σιμᾶτος Σιμεγιᾶτος

Σιμωνέτος Σιμωνετᾶτος Σιμωτᾶς Σκαλλιώτης

Σκαλτσούνης Σκαρλᾶτος Σκατουλιαρᾶτος Σκαφιδᾶς

Σκελισιᾶνος Σκηνιωτᾶτος Σκιαδαρέσης Σκιαδᾶς

Σκλάβος Σκλαβουνάκης Σκλαβοῦνος Σκλῆνος

Σκλήτσης Σκόλας Σκούρης Σκούταρης

Σκουτελᾶς Σκουτέρης Σμυρναῖος Σολδᾶτος

Σολομός Σούλης Σουπιονᾶς Σουρβᾶνος *

Σουργιάννης Σοφιανᾶτος Σπάθας Σπαθῆς

Σπαθώνης Σπανός Σπάτας Σπετσιέρης

Σπηλιώτης Σπινέλης Σπυρακᾶτος Σπυρᾶτος

Στάβερης Σταθακᾶτος Σταθᾶτος Σταθουλᾶτος

Σταθούλης Σταματᾶτος Σταματελᾶτος Σταμένης

Σταμούλης Στανίτσας Στασινός (Στεκούλης)

Στελλιανέσης Στελλακᾶτος Στελλᾶτος Στέλλος

Στέντσης Στεφανᾶτος Στεφανίτσης Στεφάτας

Στεφᾶτος Στίβας Στραβόλαιμος Στράκος

Στράτης Στρίντζης Συνοδινός Συριᾶτος

Σφαέλος Σώκαρης Σωτήρας Σωτηρᾶτος

*και Σουρμπάνος

*

Τ Ταβιανᾶτος Ταβιᾶς Ταγκούνης

Ταμβάκης Ταραζῆς Ταρκασᾶτος Ταρκάσης

Ταρούκας Τετενές Τζαβάρας Τζαγκαμίλης

Τζάκης Τζαμάνης Τζαμαρέλος Τζαμαρίας

Τζαννᾶτος Τζαννετᾶτος Τζαννίκος Τζάννος

Τζάσης Τζενιέρης Τζιβρᾶς Τζιώτης

Τζιφωνᾶς Τζορτζᾶτος Τζουγανᾶτος Τζουγάνης

Τηβέτσης Τηλέμαχος Τιμοθεᾶτος Τιπάλδος

Τονιάλος Τότολος Τουλιᾶτος Τούλιος

Τουμαζᾶτος Τουμάσης Τουρκάκης Τουρκογιάννης

Τραυλός Τρέκας Τριγώνης Τρίτσης

Τροΐζος Τρουμπέτης Τρωγιάνος Τσαγκαράκης

Τσαγκαρᾶτος Τσαγκάρης Τσαγκαρόλας Τσαγκαρισιᾶνος

Τσαούσης Τσεκουρᾶτος Τσελέντης Τσεντσερῆς

Τσερνατᾶς Τσετούλης Τσετσέλης Τσηλιμιδός

Τσηρίγος Τσηριγώτης Τσίγκανος Τσιγκέλος

Τσιγώνης Τσίκλης Τσικολιᾶς Τσιλιᾶτος

Τσιμάγκας Τσιμάρας Τσιμαρᾶτος Τσιμᾶς

Τσιμπούρης Τσιμπουρλᾶς Τσιντίλος Τσιτσῆς

Τσούδης Τσουκαλᾶς (Τσουλάτης) Τσουρούφλης

*

Φ Φαββατᾶς Φάβρος Φαζιόλης

Φακηνέας Φακοῦντος (Φάλαρις) Φαμπιᾶτος

Φάμπιος Φαμπρίτζης Φανός Φάντης

Φαρακλός Φαραντᾶτος Φαραντούρης Φαρσινός

Φασόης Φέγγος Φερδερίγος Φερδινάλης

Φερεντῖνος Φερνάνδης Φιλιππάκης Φιλιππᾶτος

Φιλιππίδης Φιοραβάντες Φιορᾶτος Φιόρος

Φλαμιᾶτος Φλαμπουριάρης Φλεντζᾶς Φλώκας

Φλωρᾶτος Φλωριᾶς Φοῆς Φολιός

Φοντάνας Φορέστης Φόρτος Φοσκαρᾶτος

Φοσκαρινᾶτος Φοσκαρίνης Φουρνᾶτος Φουρνιώτης

Φουρφουρῆς Φραγκᾶτος Φραγκιᾶς Φραγκισκᾶτος

Φραγκόπουλος Φράγκος Φραγκούδης (Φραντζῆς)

Φραντζιός Φωκᾶς Φωτεινᾶτος Φωτεινόπουλος

*

Χ Χαϊδεμένος Χάλδας Χαλικερῆς

Χαλικιᾶς Χαλικόπουλος Χαλιώτης Χαλκωματᾶς

Χαμοσφακίδης Χαράκτης Χαραλαμπᾶτος (Χαρβούρης)

Χαρερᾶς Χαριτᾶτος Χαρίτος Χαροκόπος

Χαρτουλιάρης Χειλᾶς Χέλμης Χιόνης

Χιώτης Χοϊδᾶς Χοῦνος Χρηστᾶτος

Χρηστοδουλᾶτος Χρηστοφορᾶτος Χρυσάφης Χρυσικός

Χωραφᾶς

*

Ψ Ψαρός Ψημενᾶτος (Ψημένος)

Ψυχογιός

Ιστορική έρευνα του Διονυσίου Π. Μαντέλλη

email