Διευκρινίσεις από την Υπηρεσία Αποκατάστασης Σεισμοπλήκτων

Ζημιές σε σπίτια

Ζημιές σε σπίτια

Η ΥΑΣ προτίθεται να αποζημιώσει τους ιδιοκτήτες κτιρίων που έχουν ζημιές στα κεραμίδια, και τις καμινάδες τηρώντας απλουστευμένες διαδικασίες για τη διαπίστωση της βλάβης.

Για το σκοπό αυτό οι ιδιοκτήτες που θα αποκαταστήσουν άμεσα τις στέγες τους θα πρέπει να έχουν πρώτα φωτογραφίσει τις βλάβες στα κεραμίδια, απεικονίζοντας και το σύνολο του κτιρίου. Αν το κτίριο δεν παρουσιάζει άλλες βλάβες η αποζημίωση θα χορηγείται με απλουστευμένες διαδικασίες.

Αν το κτίριο παρουσιάζει και άλλες βλάβες η αποζημίωση αυτής της εργασίας θα συμπεριληφθεί στη μελέτη επισκευής.

ΤΑ ΚΤΙΡΙΑ ΠΟΥ ΚΡΙΘΗΚΑΝ ΜΗ ΚΑΤΟΙΚΗΣΙΜΑ ΚΑΤΑ ΤΟΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΟ ΕΛΕΓΧΟ, ΘΑ ΕΞΕΤΑΣΤΟΥΝ ΣΕ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΟ ΕΛΕΓΧΟ ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΝΑ ΥΠΟΒΛΗΘΕΙ ΑΙΤΗΣΗ.

Τα κτίρια που χαρακτηρίζονται ¨πράσινα¨ κατά τον β΄ βάθμιο έλεγχο , αλλά παρουσιάζουν μικρές ζημιές δικαιούνται τη Στεγαστική Συνδρομή που αναλογεί στις βλάβες.

Για την έκδοση άδειας επισκευής και τη χορήγηση της Στεγαστικής Συνδρομής δεν απαιτείται να υπάρχει δελτίο αυτοψίας Α΄βαθμιου ελέγχου

email