Εκπροσώπηση του Δήμου Κεφαλλονιάς στη Συνέλευση των Δήμων Δ.Ελλάδος

Σ.Σαββαόγλου

Σ.Σαββαόγλου

Ο Δήμος Κεφαλλονιάς συμμετείχε, εκπροσωπούμενος από τον  Α/Δήμαρχο κ. Σάββα Σαββαόγλου, στην έκτακτη Γενική Συνέλευση της Περιφερειακής Ένωσης Δήμων Δυτικής Ελλάδος, στην οποία κατόπιν συνεννόησης  μετείχαν και Δήμοι της Π.Ε.Δ. Ιονίων Νήσων, που διεξήχθη την Τρίτη 21/08/2012 στην Πάτρα, με θέμα την Οικονομική Κατάσταση των Δήμων μετά τις επιπλέον περικοπές των πόρων τους.

Στη συνέλευση με μεγάλη πλειοψηφία αποφασίστηκε : α) Την ημέρα του Έκτακτου Συνεδρίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας (ΚΕΔΕ) στις 30/08/2012 οι Δήμοι της Δυτικής Ελλάδας να παραμείνουν κλειστοί, β) Να προταθεί στο Έκτακτο Συνέδριο της ΚΕΔΕ το κλείσιμο των Δήμων όλης της χώρας για δύο ημέρες, γ) τις ημέρες που θα είναι κλειστοί οι δήμοι, συγκέντρωση των αυτοδιοικητικών στα υπουργεία Εσωτερικών, Οικονομικών, καθώς και στη Βουλή, δ) ενημέρωση των πολιτών μέσω συνεντεύξεων Τύπου στην έδρα κάθε περιφερειακής ένωση δήμων, ε) ενημέρωση βουλευτών και ευρωβουλετών.

Ο Α/Δήμαρχος κ. Σαββαόγλου στην τοποθέτησή του, αφού αναφέρθηκε στις ευθύνες και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης για την σημερινή δεινή οικονομική κατάσταση της χώρας, καθόσον και στην αυτοδιοίκηση ακολουθήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια λανθασμένες πρακτικές και λογικές της κεντρικής εξουσίας, ακολούθως περιέγραψε την οικονομική κατάσταση που παρέλαβε ο νέος Δήμος Κεφαλλονιάς από τους 8 πρώην Ο.Τ.Α. του νησίου, τις προσπάθειες και ενέργειες στις οποίες προέβη η δημοτική αρχή για την οικονομική εξυγίανση του δήμου και τα σοβαρά προβλήματα που αντιμετώπισε στην προσπάθειά της αυτή και τέλος την δεινή οικονομική κατάσταση του δήμου.

Επεσήμανε ότι το οικονομικό πρόβλημα των Δήμων δεν συνίσταται μόνο στις περαιτέρω μειώσεις των Κ.Α.Π. αλλά στο ότι ενώ μεταφέρθηκαν δεκάδες κρατικές αρμοδιότητες στους δήμους δεν χορηγήθηκαν οι ανάλογοι αντίστοιχοι πόροι για την υποστήριξη και κάλυψη των νέων αυτών αρμοδιοτήτων, παρόλο που στον νόμο του “Καλλικράτη” προβλέπονται θεσμικά νέοι πόροι της αυτοδιοίκησης, τους οποίους η κεντρική εξουσία ποτέ δεν έδωσε στους δήμους αλλά ούτε και οι δήμοι μέχρι σήμερα έχουν διεκδικήσει.

Τέλος, επέστησε την προσοχή στον Πρόεδρο της ΚΕΔΕ κ. Κώστα Ασκούνη ότι πρέπει στις διεκδικήσεις των δήμων να συμπεριληφθεί απαραίτητα και το θέμα της διαχείρισης του πλούτου των τοπικών κοινωνιών από την τοπική αυτοδιοίκηση, τον μόνο φορέα που είναι τόσο κοντά στον πολίτη και στα προβλήματα της καθημερινότητάς του και που μπορεί να δώσει τις λύσεις σε αυτά, αν έχει την διαχείριση του τοπικού πλούτου ή συμμετέχει αποφασιστικά σε αυτήν, τον οποίο και θα διοχετεύει στις τοπικές κοινωνίες.

Όπως χαρακτηριστικά τόνισε, εμείς στην Κεφαλονιά έχουμε λιμάνια, έχουμε παραλίες, έχουμε Μύρτο, Μελισσάνη, Δρογκαράτη, Τραπεζάκι, Ξενία κ.α. Αυτά πρέπει να παραμείνουν ή να περιέλθουν όσα δεν έχουν περιέλθει στην διαχείριση και την εκμετάλλευση του δήμου, αποκλειστικά προς όφελος της τοπικής κοινωνίας κάτι που μπορεί να εξασφαλισθεί μόνο μέσω της τοπικής αυτοδιοίκησης και την συμμετοχή της στις οποίες αποφάσεις ληφθούν.   

email