Πρόσληψη 53 ατόμων από την Π.Ε Κεφ/νίας για να καταπολεμήσουν το δάκο

ΠΕ Κεφ/νίας-Ιθάκης

ΠΕ Κεφ/νίας-Ιθάκης

Η Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς, ανακοινώνει την πρόσληψη -με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου-  μέχρι 30 Νοεμβρίου 2012 (μέχρι 42 ημερομίσθια ανά άτομο) και  μέχρι πενήντα τρία άτομα στις ελαιοκομικές περιοχές της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς, για την κάλυψη παροδικών αναγκών του προγράμματος καταπολέμησης του δάκου της ελιάς για τις εξής κατά αριθμό ατόμων ειδικότητες :

Εργάτης αποθήκης : δυο (2) άτομα

 Παγιδοθέτες : μέχρι τρία (3) άτομα

Ψεκαστές κ.λπ. : μέχρι σαράντα οχτώ  (48) άτομα

Οι υποψήφιοι πρέπει να είναι ηλικίας από 18 έως 65 ετών.

Οι ενδιαφερόμενοι καλούνται να υποβάλουν απλή αίτηση με συνημμένα δικαιολογητικά στην ακόλουθη διεύθυνση: Διοικητήριο, 28 100 Αργοστόλι, απευθύνοντάς την στη Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς (τηλέφωνα επικοινωνίας : 2671360576, 2671360577).

Ανάρτηση ολόκληρης της Ανακοίνωσης θα γίνει στο χώρο ανακοινώσεων της Διεύθυνσης Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς, στο κατάστημα του Δήμου Κεφαλονιάς στο Αργοστόλι,  στις υπόλοιπες Δημοτικές Ενότητες  και Τοπικές Κοινότητες της Περιφερειακής Ενότητας Κεφαλονιάς και στο διαδικτυακό τόπο της Περιφέρειας Ιονίων Νήσων (www.pin.gov.gr)

email
Πηγή άρθρου: ΚefaloniaToday Team