ΔΕΗ: Συνεπείς και συνεργάσιμοι οι επαγγελματίες στο Αργοστόλι

Μέτρηση ρεύματος

Μέτρηση ρεύματος

Tην Παρασκευή 15/02/2013 πραγματοποιήθηκαν από τριμελή μεικτά συνεργεία της ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε (καταμετρητές και τεχνικοί) 75 έλεγχοι στην Περιοχή Αργοστολίου.

Οι έλεγχοι αφορούσαν ειδικές κατηγορίες καταναλωτών κυρίως επαγγελματικές παροχές με δραστηριότητα που απαιτεί μεγάλες ποσότητες ενέργειας.

Οι έλεγχοι αυτοί που εντάσσονται στο πρόγραμμα αντιμετώπισης ειδικών θεμάτων ηλεκτροδότησης θα συνεχιστεί στο μέλλον και σε άλλες περιοχές των Νησιών μας.

Συνοπτικά μπορούμε να αναφέρουμε ότι από τους 75 ελέγχους που πραγματοποιήθηκαν σε καμία περίπτωση δεν εντοπίστηκαν περιπτώσεις παρέμβασης στις μετρητικές μας διατάξεις ,ενώ οι μετρητές ξανασφραγίστηκαν κανονικά σ όλες τις περιπτώσεις.

Ευχαριστούμε τους επαγγελματίες για την συνεργασίας τους και είμαστε σίγουροι ότι το άριστο αυτό επίπεδο συνεργασίας θα συνεχιστεί και στο μέλλον.

email