Επιπρόσθετα δικαιολογητικά για ενίσχυση παραγωγών

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ένωση Αγροτικών Συνεταιρισμών Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ο Ενιαίος Αγροτικός Συνεταιρισμός Κεφαλληνίας & Ιθάκης προκειμένου να βοηθήσει τους Κεφαλλονίτες παραγωγούς δικαιούχους των Μέτρων 3, 4, και 5 της Ειδικής Στήριξης σε εκτέλεση του άρθρου 68 του Καν. (ΕΚ) 73/2009 ενημερώνει ότι, δημιουργεί συνεργεία τα οποία θα συλλέξουν τα επιπρόσθετα δικαιολογητικά (αντίγραφα του παλιού και του νέου τύπου Μητρώου Εκμετάλλευσης Αιγοπροβάτων) σύμφωνα με το κάτωθι πρόγραμμα :

Για Δημοτικό Διαμέρισμα ΠΑΛΛΙΚΗΣ

Από Πέμπτη 06/02/2014 έως Τρίτη 11/02/2014 από 10:00 έως 13:00

Στο κελί της εκκλησίας Παναγία Τυπαλδάτων στα Χαυδάτα

Για Δημοτικά Διαμερίσματα ΠΥΛΑΡΟΥ & ΕΡΡΥΣΟΥ

Από Πέμπτη 06/02/2014 έως Παρασκευή 07/02/2014 από 08:00 έως 16:00

Κ.Ε.Π. Αγίας Ευφημίας

Για Δημοτικό Διαμέρισμα ΣΑΜΗΣ

Δευτέρα 10/02/2014 από 08:00 έως 16:00

ΚΕΠ Σάμης

Οι παραγωγοί των Δημοτικών Διαμερισμάτων Λειβαθούς, Ελειού Πρόννων, Ομαλών και Αργοστολίου παρακαλούνται όπως προσκομίζουν τα προαναφερόμενα επιπρόσθετα δικαιολογητικά στα γραφεία του Ενιαίου Αγροτικού Συνεταιρισμού Κεφαλληνίας & Ιθάκης στο Αργοστόλι καθημερινά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες έως στις 14/02/2014.

Για περισσότερες διευκρινήσεις οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν στο τηλ. 26710-22927 του Ενιαίου Αγροτικού Συνεταιρισμού στο Αργοστόλι.

Για τον Ενιαίο Αγροτικό Συνεταιρισμό Κεφαλληνίας & Ιθάκης

Ανδρέας Π. Καλαφάτης Πρόεδρος Δ.Σ.

email