Λειτουργία Σχολής Γονέων στην Κεφαλονιά – Πληροφορίες

Ευτυχισμένη  οικογένεια

Ευτυχισμένη οικογένεια

Ενημερώνουμε όλους τους ενδιαφερόμενους ότι η Γενική Γραμματεία Δια Βίου Μάθησης δια του Ιδρύματος Νεολαίας και Διά Βίου Μάθησης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και  σε  συνεργασία  με τον Δήμο Κεφαλλονιάς, θέτει σε λειτουργία  Σχολή Γονέων  στο  Δήμο  Κεφαλλονιάς. Το εν λόγω έργο εντάσσεται στο Ειδική Υπηρεσία Διαχείρισης Ε.Π  του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού με τίτλο Πράξεων «Σχολές Γονέων ΑΠ7, ΑΠ8 και ΑΠ9» και συγχρηματοδοτείται από το Ε.Κ.Τ. (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Σκοπός του έργου είναι η στήριξη των γονέων, ώστε να μπορούν να ανταποκριθούν με επιτυχία στο σύνθετο ρόλο τους όπως αυτός διαμορφώνεται στις σύγχρονες κοινωνικοοικονομικές συνθήκες. Το έργο θα προσφέρει στους γονείς και στο οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον γνώσεις και ευκαιρίες για προβληματισμό. Στα  πλαίσια αυτά θα πραγματοποιηθεί προγράμματα 25ωρης διάρκειας και 50ωρης διάρκειας στις ενότητες :

«Η οικογένεια στην σύγχρονη εποχή, διάρκειας 50 ωρών»

«Διαφυλικές σχέσεις, διάρκειας 25 ωρών»

«Ανάπτυξη στην Τρίτη ηλικία, διάρκειας 25 ωρών»

«Συνεργασία εκπαιδευτικών-οικογένειας, διάρκειας 25 ωρών»

«Ψυχολογική υποστήριξη και αγωγή υγείας ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, διάρκειας 25 ωρών»

«Συμβουλευτική γονέων Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, διάρκειας 50 ωρών»

«Στερεότυπα και διακρίσεις στην οικογένεια, διάρκειας 25 ωρών»

Η εκπαιδευτική διαδικασία έχει ως στόχο την ενεργό συμμετοχή των εκπαιδευομένων στο θεωρητικό μέρος, στη συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων και στις βιωματικές ασκήσεις και παρέχονται από εξειδικευμένο ψυχολόγο. Τα προγράμματα  πραγματοποιούνται συνήθως σε μία-δύο πρωινές ή απογευματινές συναντήσεις ανά εβδομάδα (οι ώρες θα καθοριστούν εφόσον συγκεντρωθούν τουλάχιστον 18 αιτήσεις).

Το πρόγραμμα απευθύνεται σε γονείς παιδιών όλων των ηλικιών, κάθε εθνικής προέλευσης, ηλικίας και μόρφωσης, σε μελλοντικούς γονείς, γονείς ατόμων με ειδικές ανάγκες, εκπαιδευτικούς καθώς και σε όποιο άλλον ενδιαφερόμενο άνω των 18.

Η παρακολούθηση είναι δωρεάν και δίνεται βεβαίωση παρακολούθησης. Για την ένταξη των ενδιαφερομένων στα τμήματα Σχολών Γονέων απαιτείται η συμπλήρωση σχετικής αίτησης.

Για  πληροφορίες και εγγραφές απευθυνθείτε στην Υπεύθυνη Σχολής Γονέων Κατάκαλου Έλενα (τηλ 6978406258 και email sxoligoneonkefaloniasithakis [at] yahoo [dot] gr

Αιτήσεις μπορείτε να βρείτε και στα ΚΕΠ καθώς και στο Κέντρο Δια Βίου Μάθησης Δήμου Κεφαλονιάς , Κτίριο Ξενία (ισόγειο), κάθε Δευτέρα-Τετάρτη- Παρασκευή 9.30-12.30πμ

email