Τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων (video)

Τμήμα Βιολογικής Καλλιέργειας

Τμήμα Βιολογικής Καλλιέργειας

Το Τμήμα Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων έχει ως αποστολή να προάγει την ανάπτυξη και τη μετάδοση γνώσεων στην παραγωγή και διαχείριση βιολογικά παραγόμενων προϊόντων και στην τεχνολογία τροφίμων βιολογικής παραγωγής με τη διδασκαλία, την εφαρμοσμένη έρευνα, και την παροχή στους σπουδαστές των εφοδίων εκείνων, που τους εξασφαλίζουν την άρτια κατάρτιση για την επιστημονική και την επαγγελματική τους σταδιοδρομία και εξέλιξη, καθιστώντας τους ανταγωνιστικούς στην αγορά εργασίας.

Tο αποτέλεσμα αυτό μπορεί να επιτευχθεί όχι μόνο μέσω της θεωρητικής κατάρτισης και της πραγματοποίησης εργαστηριακών ασκήσεων, αλλά και με την ενεργό συμμετοχή των φοιτητών στην πραγματοποιούμενη έρευνα. Στους σκοπούς του τμήματος περιλαμβάνεται επίσης και η συνεργασία με συναφή τμήματα του εσωτερικού και του εξωτερικού, μέσα από προγράμματα ανταλλαγής φοιτητών και συνεργασίας σε ερευνητικά προγράμματα.

Γνωστικό Αντικείμενο

Το γνωστικό αντικείμενο του Τμήματος «Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας και Τροφίμων» ανήκει στο πεδίο «Τεχνολογίας και Επιστήμες Μηχανικών» (Technology and Engineering). Το περιεχόμενο σπουδών έχει διττή κατεύθυνση:

Την εκμάθηση μεθόδων καλλιέργειας φυτών και εκτροφής ζώων με μεθόδους φιλικές προς το περιβάλλον και σύμφωνα με τις αρχές της βιολογικής γεωργίας και σε συμμόρφωση με την εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία (όπως είναι ο Καν Ε.Ε. 2092/91). Έτσι ο απόφοιτος του τμήματος θα κατέχει τις βασικότερες αρχές για την ορθή διαχείριση της πρωτογενούς παραγωγής (φυτικής και στο ζωϊκής προελεύσεως) και την εξασφάλιση επαρκούς ποσότητας και υψηλής ποιότητας βιολογικών προϊόντων.

Την εκμάθηση μεθόδων και τεχνικών βελτίωσης της παραγωγής, επεξεργασίας, μεταποίησης, ελέγχου, πιστοποίησης, και διανομής των τροφίμων σε συμμόρφωση με την κείμενη εθνική και ευρωπαϊκή νομοθεσία (όπως είναι οι Καν. Ε.Ε. 852/2004, 853/2004, 856/2004). Για το σκοπό αυτό διδάσκεται να κάνει χρήση βιολογικών, φυσικών, χημικών και οικονομικών αρχών, καθώς και τεχνολογιών πληροφόρησης.

Απαιτούμε την παραμονή των τμημάτων Τεχνολογίας Βιολογικής Γεωργίας & Τροφίμων και Δημοσίων Σχέσεων & Επικοινωνίας των ΤΕΙ Ιονίων Νήσων στην Κεφαλονιά και βροντοφωνάζουμε μαζί με όλους «ΕΔΩ ΘΑ ΜΕΙΝΕΤΕ! ΔΕΝ ΠΑΤΕ ΠΟΥΘΕΝΑ»!

email
Πηγή άρθρου: ΚefaloniaToday Team