“Τουρισμός για Όλους” 2013-2014

Τουρισμός

Τουρισμός

Ο Ελληνικός Οργανισμός Τουρισμού θέτει σε εφαρμογή την υλοποίηση της Α’ ΦΑΣΗΣ του προγράμματος ¨Τουρισμός για όλους¨ Εξαήμερων Διακοπών 2013-2014, το οποίο θα ισχύσει από 19 ΙΟΥΛΙΟΥ 2013 Έως 31 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΣΗΜ.: Το πρόγραμμα ΤΡΙΤΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ με ισχύ από 1 Οκτωβρίου έως 31 Δεκεμβρίου 2013 θα διατίθεται από τα Κ.Ε.Π. από τις 15 ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΥ 2013

ΔΙΚΑΙΟΥΧΟΙ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ:

 • Μόνιμοι Υπάλληλοι & Συνταξιούχοι του Δημόσιου Τομέα και των Νομικών Προσώπων,
 • Μισθωτοί ή Συνταξιούχοι με σχέση εργασίας Ιδ. Δικαίου του Δημοσίου και των ΝΠΔΔ, εφόσον ΔΕΝ τους παρακρατούνται εισφορές υπέρ Εργατικής Εστίας,
 • Εν ενεργεία ασφαλισμένοι του Ο.Α.Ε.Ε. , που ασφαλίζει ελεύθερους επαγγελματίες ή επιχειρηματίες πρώην ΤΕΒΕ, ΤΣΑ ,ΤΣΑΥ ,ΤΣΜΕΔΕ, πρώην ΤΑΕ που αποδεδειγμένα δεν είναι δικαιούχοι της τέως Εργατικής Εστίας.  Εξαιρούνται οι ασφαλισμένοι, εν ενεργεία και συνταξιούχοι, του Ταμείου Νομικών,,
 •  Συνταξιούχοι του Ο.Α.Ε.Ε. εφόσον αποδεδειγμένα δεν δικαιούνται προγράμματος της τ. Εργατικής Εστίας,
 •  Οι ασφαλισμένοι στο ΝΑΤ,
 • Οι συνταξιούχοι ΤΑΠΟΤΕ (εφόσον συνταξιοδοτήθηκαν από 1/1/1978 ως 31/12/2005),
 • Άτομα που είναι ασφαλισμένοι της Πρόνοιας ή παίρνουν επίδομα απορίας αναπηρίας από την Πρόνοια ,
 • Άτομα που είναι αυτασφαλισμένοι του ΙΚΑ προκειμένου να συνταξιοδοτηθούν από αυτό,
 • Άτομα με ΑΝΑΠΗΡΙΑ 67% και άνω,
 • Πολύτεκνοι (τέσσερα τέκνα και άνω).

ΠΡΟΥΠΟΘΕΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Ο φορολογητέο εισόδημα των αιτούντων να ΜΗΝ υπερβαίνει ετησίως τα ποσά:

 • Μεμονωμένοι δικαιούχοι με Ατομικό εισόδημα: 16.000 ευρώ,
 • Δικαιούχοι με Οικογενειακό  εισόδημα:  28.000 ευρώ,
 • Τρίτεκνοι με Οικογενειακό εισόδημα: 35.000 ευρώ,

Για κάθε προστατευόμενο μέλος το εισόδημα προσαυξάνεται κατά 1.500 ευρώ.

ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Φωτοαντίγραφο (και πρωτότυπο) Δελτίο αστυνομικής Ταυτότητας,
 • Φωτοαντίγραφο Εκκαθαριστικού σημειώματος έτους 2012 ή φωτοαντίγραφο φορολογικής δήλωσης έτους 2013 (εξαιρούνται τα άτομα με αναπηρία, πολύτεκνοι),
 • Φωτοαντίγραφα βιβλιαρίων ασθενείας σε ισχύ,
 • Απόδειξη Κράτησης μέσω Τράπεζας σε ένα από τα καταλύματα που συμμετέχουν στο Πρόγραμμα και μπορούν να αναζητηθούν στον ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ κατάλογο καταλυμάτων του ΕΟΤ, www.visitgreece.gr,
 • Δικαιολογητικά Πρόσθετα προσκομίζουν όσοι οφείλουν να αποδείξουν ότι δεν είναι δικαιούχοι άλλων πρ/των (Εργατ. Ή Αγροτ. Εστίας), άτομα με αναπηρία, άποροι, πολύτεκνοι, προστατευόμενα μέλη λόγω σπουδών, αυτασφαλιζόμενοι στο ΙΚΑ

Πληροφορίες στα κατά τόπους γραφεία των Κ.Ε.Π. του δήμου μας και στα τηλέφωνα:

 • Κ.Ε.Π. Αργοστολίου: 26713-61000,
 • Κ.Ε.Π. Παλλικής: 26713-61820 & 26710-93900,
 • Κ.Ε.Π. Λειβαθούς: 26713-61800,
 • Κ.Ε.Π. Ελειού/Πρόννων: 26713-61630,
 • Κ.Ε.Π. Σάμης: 26743-60521,
 • Κ.Ε.Π. Πυλάρου: 26743-60620,
 • Κ.Ε.Π. Ερίσου: 26743-60302 & 26740-51186,
 •  Κ.Ε.Π. Ομαλών: 26710-86078

Η Α/δήμαρχος

ΑΘΗΝΑ ΑΥΓΟΥΣΤΑΤΟΥ

email