Έγκριση από την Περιφέρεια για το Δημοτικό Γηροκομείο Αργοστολίου

Σπύρος-Σπύρου

Σπύρος Σπύρου

Ο Περιφερειάρχης Ιονίων Νήσων, Σπυρίδων Σπύρου, έδωσε σύμφωνη γνώμη για την δημοπράτηση του Υποέργου «Ενίσχυση του τουριστικού προϊόντος της Λευκάδας με παράλληλη προώθηση των τοπικών προϊόντων και ενσωμάτωση αρχών ισόρροπης ανάπτυξης» συνολικού προϋπολογισμού 390,000.00 ευρώ.

Ανέγερση του Περιφερειακού ιατρείου Δήμου Μεγανησίου συνολικού προϋπολογισμού 380,000.00 ευρώ.

Σύμφωνη γνώμη για την προμήθεια κάδων συλλογής για την προώθηση διαλογής στην Πηγή , δράσεις για την βελτιστοποίηση της διαχείρισης των αστικών στερεών αποβλήτων στην Κέρκυρα συνολικού προϋπολογισμού 211,481.28 ευρώ.

Σύμφωνη γνώμη για την ανέγερση του νέου Δημοτικού Γηροκομείου Αργοστολίου, συνολικού προϋπολογισμού 10,500,000.00 ευρώ.

email