…Δήλωση αλλά και ευχές Παύλου Παπαδάτου

Παύλος Παπαδάτος

Παύλος Παπαδάτος

Η βουλευτική εκπροσώπηση των νησιών μας θα αποτελούσε για μένα ύψιστη τιμή και συγχρόνως ευκαιρία ώστε να συνέβαλα έστω και ελάχιστα στην ανάπτυξη τους. Δυστυχώς όμως το «σημερινό» πολιτικό περιβάλλον ξεπερνά κατά πολύ την επιθυμία μου να ανταποκριθώ στην τιμητική πρόταση – πρόκληση διεκδίκησης της βουλευτικής έδρας.

Αισιοδοξώ όμως ότι στο άμεσο μέλλον θα δημιουργηθεί ένα πιο υγιές πολιτικό περι-βάλλον που θα ενθαρρύνει ικανούς και ανιδιοτελείς πολίτες να συμμετέχουν ενεργά στα πολιτικά δρώμενα των νησιών μας και γενικότερα της χώρας μας.

Εύχομαι καλή μας αποκοπή και το 2015 να είναι για όλους μας χρόνος γεμάτος από ευχάριστες εκπλήξεις . (Από τις άλλες χορτάσαμε)

Παύλος Παπαδάτος

email